EYEBROW TRANSPLANT

Full, shapely eyebrows are one of the most naturally defining characteristics a face can have. The physiological purpose of eyebrows is to protect the eyes from dust and other particles, but they also play a key role in emotional expression and interpersonal communication. Many people suffer from thin or light eyebrows, particularly from over-plucking, genetic loss through the aging process, trauma and subsequent scarring, or they were just born with thin to barely-there eyebrows. 

How Does it Work?
In an eyebrow transplant procedure, hair is taken from the lower occipital region in the back of the head where the hair naturally grows in finer, softer and more slowly. Our skilled doctors and. medical team work with the patient to create in the desired shape and density of the brow. 

Who is a good candidate for eyerow restoration ?
Thinning or fading eyebrows can make you look older and feel less attractive. At Aplus Hair Transplant Istanbul, eyebrow restoration with the use of your own natural hair is an effective way to bring back fullness to thinning brows and restore the most defining characteristic of the face. Minimally-invasive hair transplantation for eyebrow restoration is designed for men and women who seek to: 

- Replace missing or partially-missing eyebrows 
- Fill in sparse or thinning eyebrows 
- Enhance the shape of the eyebrows 
- Achieve natural-looking results that last a life time
GET A QUOTE


BIYIK EKİMİ YÖNTEMİNDE
UYGULANAN BAŞLICA AŞAMALAR
1- DONÖR ANESTEZİ
Don ör bölgesine lokal anestezi uygulaması yapılarak bölge uyuşturulur.
2- KÖKLERİN ALINMASI
Don ör bölgesinden özenle kökler alınarak özel bir solüsyonda bekletilir.
3- ÇİZİM
Yüzünüze en uygun kaş yapısının çizimi yapılarak ekim yapılacak bölgeler belirlenir.
4. LOKAL ANESTEZİ
Alınan köklerin ekileceği kaş bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur.
5. KAŞ EKİMİ
DHI ve FUE yöntemi ile kaş ekilm işlemine başlanır. Choi kaş ekimi kalemi de kullanılmaktadır.
6. PRP UYGULAMASI
Operasyondan sonraki gün pansuman ve PRP tedavisi uygulanmaktadır.SAÇ EKİMİ ÖNCESİ
MUAYENE

Kadın ve erkekler herhangi bir kıl tipi ve cilt rengi ayırımı olmadan tümü saç ekimi için uygun adaylar olabilir. Fizik muayenede saç tipi (düz, dalgalı, kıvırcık), saç kalınlığı (kalın, ince), donör sıklığı densitometre yardımı ile (FU/cm2) değerlendirilmelidir. Ayrıca kellik derecesi belirlenmelidir (erkekler için; Norwood sınıflaması, kadınlar için; Ludwig sınıflaması). Gelecekteki olası saç dökülmesi riskinin belirlenmesi ve minyatürizasyonu ayırt edebilmek için dermatoskop faydalı olacaktır. Sonuç olarak; kalın ve dalgalı saçlılar düz ve ince saçlılara göre aynı greft sayılarında daha hacimli bir sonuç oluşturacaktır. Donör yoğunluğu beyaz ırk için 60-100 FU/cm2 olup, 40 FU/cm2’den daha az olanlar kötü aday olarak kabul edilir.