FUE PRESAĐIVANJE KOSE

FUE TEHNIKA PRESAĐIVANJA KOSE

Jedna od tehnika koja nam prva padne na pamet kad je u pitanju presađivanje kose je FUE tehnika. Najveća prednost FUE tehnike je ta što se na tjemenu ne pravi rez. Ovo ima svoje prednosti i tokom operacije, a i tokom procesa izlječenja. Glavni razlog što pacijenti biraju FUE tehniku je taj što poslije operacije ne ostaje ožiljak niti trag reza.

Faze presađivanja kose FUE tehnikom

FUE tehnika presađivanja kose se radi pod lokalnom anestezijom. Za operaciju se pripremi područje na kojem će se presađivati kosa. Sa ovog područja uzimaju se jedan po jedan odgovarajući folikuli dlake. Skupljanje folikula dlake vrši se malim motornim FUE sredstvom koji ima vrh manji od 1 milimetra. Skupljeni folikuli nazivaju se grafti. Svaki graft može imati između 1 i 4 folikula dlake. Za uspješnost presađivanja potrebno je da se prilikom procesa vađenja folikuli ne oštete. Na proces izlječenja u pozitivnom smislu utiče mali vrh motornog sredstva kojim će biti izvađene hiljade folikula dlake.

Nakon sakupljanja svih grafta za presađivanje grupišu se odvajanjem na osnovu broja dlaka koje se nalaze u graftima. Nakon procesa odvajanja prelazi se na presađivanje. Skupljeni grafti se smještaju u otvorene kanale u području presađivanja. Otvaranje kanala kao i skupljanje folikula je proces koji zahtjeva preciznost i iskustvo.

Tehnika bočnog proreza pri otvaranju kanala

Napredak medicine odrazio se i na presađivanje kose. U posljenje vrijeme prilikom otvaranja kanala umjesto punch sistema počela se koristiti metod bočnog proreza, koja prema tipu kose omogućava pogodne proreze i koja prema veličini i dužini folikula dlake omogućava otvaranje pogodnih kanala. Na uspješnost presađivanja kose izravno utiču kanali koji su otvoreni u pravoj veličini i dubini.

Još jedan od faktora koji utiče na uspješnost presađivanja je ugao kanala u koji će se smjestiti grafti. U nastojanju da se ostvari prirodan oblik kose najveći faktori su uglovi koji su u svim dijelovima glave različiti. Ukoliko se ne pazi na ovo kosa neće poprimiti željeni oblik.

Tačno utvrđivanje linije kose je još jedan od faktora za postizanje prirodnosti. Potrebno je pravilnim proporcijama izračunati područje čela i područje gdje počinje kosa.

U skladu sa važećim zakonom nismo u mogućnosti da objavimo slike prije i poslije operacija presađivanja kose. Opširnije infromacije u vezi operacije možete uzeti tako što ćete popunuti obrazac. Detaljnije informacije o FUE tehnici presađivanja kose i o cijeni presađivanja kose možete dobiti od naših stručnjaka putem „Obrasca o informacijama“. Možete podnijeti zahtjev za termin, tako što će te popuniti ovu formu, te u našoj klinici možete vidjeti dokumente o izvještajima prije i poslije operacije.

SAZNAJTE CIJENU

KORACI PRIMJENE FUE TEHNIKE

1- UTVRĐIVANJE LINIJE PRIJE PRESAĐIVANJA KOSE

Prije operacije se radi tretman PRP na područije odakle će se uzimati korijeni kose.

3- UZIMANJE KORIJENA DLAKE

Sa davajuće-donor regije se skupljaju zdravi folikuli dlake i drže se pod odgovarajućim uvjetima.

5. PRP TRETMAN

Poslije operacije se radi mezoterapija, te se time upotpunjuje ponovno provođenje tretmana PRP.

2- PRIMJENA ANESTEZIJE

Prije prikupljanja folikula dlake primjenom lokalne anestezije smanjuje se tolerancija bola.

4. UMETANJE

Folikuli dlake se oprezno premještaju na prethodno isplanirno mjesto.

6. REZULTAT

Izvrsni rezultati FUE presađivanja kose postaju vidljivi godinu dana nakon operacije.