PRESAĐIVANJE KOSE UZ SEDACIJU

PRESAĐIVANJE KOSE UZ SEDACIJU

U većini operacija presađivanja kose radi se pod lokalnom anestezijom. Prije operacije mjesto gdje će se vršiti operacija injekcijom se dovodi do utrnuća, te se sprječava osjećaj boli kod pacijenta. U nekim slučajevim prije lokalne anestezije pacijentu se daju sedativi.

Situacije u kojima se pri presađivanju kose koristi sedacija:

  • kod osoba koje imaju strah od igle;
  • kod osoba koje imaju velik strah od operacije;
  • kod anksioznih (tjeskobnih) osoba;
  • kod osoba koje imaju nizak nivo telerancije na bol;
  • Sedacija se vrši kratko (10-15 minuta) prije lokalne anestezije koja će biti data za presađivanje kose.

Bezbolno presađivanje kose

Presađivanje kose je proces koji se često radi pod lokalnom anestezijom. Bol koja je prisutna pri primjeni lokalne anestezije i dugotrajno ležanje su teme na koje se pacijenti najviše žale. Sedacija u ovom smislu pruža mogućnost da se ove nelagodnosti otklone. Sedacija je proces intravenskog davanja lijekova koji se sastoje od analgetika (lijek protiv bolova) i sedativa (sredstvo za smirenje) od strane stručnjaka anesteziologa.

Kada pacijent kojem će se raditi presađivanje kose i sedacija dođe u naš centar, radi se pregled od strane stručnjaka anesteziologa, te se nakon uzimanja pojedinih testova počinje sa operacijom. Nakon toga pacijent prelazi u operacionu salu, te se primjenjuje sedacija u izuzetno sigurnoj sredini pod nadzorom stručnog anesteziologa.

Nakon ove primjene osoba dolazi u stanje lahkog sna i osjećaja opuštenosti, te ne osjeća nelagodne učinke lokalne anestezije koji su prisutni na početku tog procesa.


U skladu sa važećim zakonom nismo u mogućnosti da objavimo slike prije i poslije operacija presađivanja kose. Opširnije infromacije u vezi operacije možete uzeti tako što ćete popunuti obrazac. Detaljnije informacije o FUE tehnici presađivanja kose i o cijeni presađivanja kose možete dobiti od naših stručnjaka putem „Obrasca o informacijama“. Možete podnijeti zahtjev za termin, tako što će te popuniti ovu formu, te u našoj klinici možete vidjeti dokumente o izvještajima prije i poslije operacije.

dobiti cijenu

KORACI POSTUPKA PRESAĐIVANJA KOSE UZ SEDACIJU

1- UTVRĐIVANJE LINIJE PRIJE PRESAĐIVANJA KOSE

Prije operacije se radi tretman PRP na područije odakle će se uzimati korijeni kose.

3- UZIMANJE KORIJENA DLAKE

Sa davajuće-donor regije se skupljaju zdravi folikuli dlake i drže se pod odgovarajućim uslovima.

5. PRP TRETMAN

Poslije operacije se radi mezoterapija, te se time upotpunjuje ponovno provođenje tretmana PRP.

2- PRIMJENA ANESTEZIJE

Prije prikupljanja folikula dlake primjenom lokalne anestezije smanjuje se tolerancija bola.

4. UMETANJE

Folikuli dlake se oprezno premještaju na prethodno isplanirno mjesto.

6. REZULTAT

Izvrsni rezultati presađivanja kose uz sedaciju postaju vidljivi godinu dana nakon operacije.
Open chat